Op verzoek van de Stichting Vrienden van Linggarjati voert de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn een project uit over de onderhandelingen die in 1946 plaats vonden tussen de Indonesische en Nederlandse regering. Die resulteerden in het Akkoord van Linggadjati.

Met dit project willen de beide stichtingen aandacht vragen voor deze bijzondere episode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis.

Het opstellen van het Akkoord van Linggadjati was mogelijk dankzij de goede verstandhouding tussen de Nederlandse en Indonesische onderhandelaars. Dit akkoord heeft aan de basis gestaan van het moderne Indonesië, waarvan Sutan Sjahrir de founding father is.

 

Sjahrir en SchermerhornEen onderdeel van dit project is de Nederlandstalige panelententoonstelling Linggadjati, brug naar de toekomst. De Indonesische versie Linggarjati, jembatan menuju masa depan is door de Stichting Indisch Erfgoed geschonken aan de Indonesische Ambassade in Den Haag. Inmiddels is deze tentoonstelling naar Jakarta verzonden, waar ze in ontvangst is genomen door secretaris-generaal Umar Hadi van het Indonesische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk zal de tentoonstelling permanent worden ondergebracht in het museum Gedung Perundingan in Linggarjati.

 

De Indonesische media besteedt momenteel veel aandacht aan de Indonesische staatsman en democraat Sutan Sjahrir. Als premier van Indonesië was hij de belangrijkste Indonesische vertegenwoordiger tijdens de onderhandelingen. Sjahrir was een democraat en strijder voor de rechten van de mens Dit jaar wordt zijn honderdste geboortedag herdacht.

 

SjahrirComplementair aan de tentoonstelling zijn de dvd Sutan Sjahrir, bruggenbouwer tussen Oost en West en het fotoboek Linggadjati, brug naar de toekomst.

 

De Nederlandse panelententoonstelling Linggadjati, brug naar de toekomst zal te zien zijn in het Stadhuis van Apeldoorn van 6 oktober 2009 tot en met 23 oktober 2009.

 

 

Van belang is te vermelden dat dit project is gerealiseerd met subsidie van Stichting Het Gebaar in Den Haag.


 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn