In samenwerking met OKW en CODA organiseert de Stichting Indisch Erfgoed (SIE) in het kader van de gezamenlijke Multatulimanifestatie een discussie-avond. Discussieleider dr. Peter van Zonneveld neemt als uitgangspunt de vraagstelling ‘Wat veroorzaakte Multatuli met zijn boek Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij” dat 150 jaar geleden verscheen.

 

Peter van ZonneveldDaarbij is aandacht voor vragen als: Wie was Multatuli eigenlijk? Waarom noemde hij zich zo? Wat was Multatuli’s/Douwes Dekkers’ eigen belang bij het schrijven van dit boek? Hoe zat het met de uitbuiting van de Javanen? Hoe zat de koloniale samenleving in elkaar? In hoeverre heeft Max Havelaar de geschiedenis veranderd? Wat is de plaats van dit boek in de Nederlands-Indische literatuur? Hoe kan over de hertaling worden gedacht? en tot slot: Was Douwes Dekker/Multatuli wel de eerste schrijver die koloniale wantoestande literair bekritiseerde?

 

Peter van Zonneveld is docent negentiende-eeuwse en Indische letterkunde aan de Opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. Tevens is hij voorzitter van de
werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde en redacteur van het tijdschrift Indische Letteren. Voor de reeks ‘Tekst in Context’ (Amsterdam University Press, 2010) stelde hij de lesmethode Max Havelaar Multatuli voor havo 4/5 en vwo 4/5/6/ samen.

 

Datum: 29 september 2010
Plaats: Stadscafé Van Kinsbergen, Nieuwstraat 295, 7311 BP Apeldoorn
Ontvangst 19:30 uur; aanvang discussie: 20:00 uur
Entree: gratis


 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn