De benefietmiddag voor “Hulp aan Landgenoten in Indonesië” (HALIN) is een succes geworden. Vooral het artikel in de Gelderlander en het feit dat men ook nog aan de zaal een kaartje kon kopen om deze benefietmiddag alsnog bij te wonen heeft voor extra belangstelling gezorgd.

Zowel voor HALIN (€ 450 aan giften en CD-verkoop van Wouter Muller en een dagopbrengst van € 300,-) als ook op het artistieke vlak was de middag een succes.

 

Opvallend was de aanwezigheid van bezoekers uit het westen van het land, waaruit blijkt dat men niet schroomt om een afstand van ca. 120 km te overbruggen als het onderwerp maar aanspreekt. Al met al waren er ca. 130 betalende bezoekers, zodat er – inclusief het Colourful City koor – er in totaal zo’n 180 personen in de zaal aanwezig maken.

 

De dagvoorzitter was Wim Manuhutu. Na de inleiding van Yvonne van Genugten (directeur van het Indisch HerinneringsCentrum), stak schrijver Vilan van der Loo een duidelijk verhaal af dat was gebaseerd op haar boek “Familie Gebleven”.

 

Twee speciale nummers

Voor de benefietmiddag heeft Wouter Muller twee nummers geschreven met – uiteraard – als thema de HALIN-doelgroep: de verarmde indo’s in Indonesië. Het optreden van het Colourful City koor, onder de bezielende leiding van Johnny Rahaket, was erg indrukwekkend. De naam van het koor is ontleend aan de diverse oosterse en andere muziekstijlen die zij in hun repertoire voeren.
Onder leiding van Rahaket zagen wij een zuiver zingend en vooral ontspannen en aantrekkelijk sympathiek koor (aan te bevelen!).

Naarmate de middag vorderde nam de stemming en sfeer toe. Zij vond echter haar hoogtepunt toen Wouter Muller één van zijn toppers inzette: “Botol Tjebok“. De ‘boodschap’ was duidelijk. Allengs grote hilariteit waarbij het moeilijk was stil te blijven zitten. Het verzoek van Wouter is of Stichting Indisch Erfgoed zorgvuldig met dit ‘stukje erfgoed’ wil omgaan.

 

Podiumdiscussie

Onder leiding van Wim Manuhutu vond ook een podiumdiscussie plaats. Vast kwam te staan dat de HALIN-doelgroep te maken heeft met discriminatie en het feit dat hun sociale positie binnen de kampung-gemeenschap soms zelfs in gevaar kwam bij het accepteren van een HALIN-toelage. Het gevolg hiervan is dat, hoe triest het ook is, uiteindelijk werd afgezien van die HALIN-toelage.
Bij de Stichting HALIN gaat het momenteel om 760 families die maandelijks kunnen rekenen op een toelage van 450.000 IDR/mnd (~ € 38,-).

Een belangrijk criterium om in aanmerling te komen voor HALIN-steun is dat men vóór 1945 geboren moet zijn. De gemiddelde leeftijd van de gesteunden bedraagt ca. 78 jaar. HALIN heeft in Indonesië enkele kantoren waarbij men zich moet vervoegen om de gelden in ontvangst te nemen.

HALIN kan ook als intermediair fungeren als men geld rechtstreeks aan hulpbehoevenden of aan familie in Indonesië wil overmaken. Daar wordt niets voor gerekend.

De conclusie van deze dag: een goed geleide benefietmiddag, waarbij alles gladjes verliep en er een goede sfeer heerste.

 

Vilan van der Loo: Familie gebleven

Vilan van der Loo: Familie gebleven

 

Wouter Muller

Wouter Muller

Colorful City koor met Johnny Rahaket

Colorful City koor met Johnny Rahaket

Colorful City koor met Johnny Rahaket

Colorful City koor met Johnny Rahaket

Podiumdiscussie met dagvoorzitter Wim Manuhutu

Podiumdiscussie met dagvoorzitter Wim Manuhutu

 


 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn