Van 1 juli 2013 – 20 juli 2013 organiseert de Stichting Indisch Erfgoed de “Apeldoornse Indische Zomer 2013” in het ACEC-gebouw. Tijdens deze Indische Zomer wordt aandacht besteed aan de historische, kunstzinnige en culturele uitingen van Indisch en Moluks Nederland: een cultuur, die leeft bij en zichtbaar is in opeenvolgende generaties Indische Nederlanders en Molukkers.

 

ACEC-gebouwDe hele Indische Zomer is de tentoonstelling “Indisch Erfgoed Apeldoorn” te zien in het ACEC-gebouw. Deze expositie geeft een beeld van de ontvangst, het inburgeren, integreren, aanpassen en assimileren van de Indische Nederlanders en Molukkers in Apeldoorn en omstreken na repatriëring tussen 1946 tot 1962.

 

Gedurende de tentoonstelling “Indische Erfgoed Apeldoorn” zijn er workshops, lezingen en films, allen specifiek gericht op de Indische en Molukse cultuur, literatuur, dans, theater en muziek.
De tentoonstelling en de culturele activiteiten zijn voor een breed publiek: Apeldoorns en niet Apeldoorns. Indisch en niet Indisch, Moluks en niet Moluks, jong en oud.

 

Programma (activiteiten, lezingen en workshops):

Zondag 30 juni
15:00-17:00 uur
Alleen genodigden
Ralph R. KneefelOpening van de tentoonstelling door:
• Ralph Kneefel (voorzitter Stichting Indisch Erfgoed)
Introductie van de activiteiten door:
• Frans Sulilatu (bestuurslid Stichting Indisch Erfgoed)
De tentoonstelling “Indisch Erfgoed Apeldoorn” geeft een beeld van de ontvangst, het inburgeren, integreren, aanpassen en assimileren van de Indische Nederlanders en Molukkers in Apeldoorn en omstreken na de repatriëring vanaf 1945 tot 1962.
Maandag 1 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
adriennezuiderwegLezing door:
• drs. Adrienne Zuiderweg (secretaris Stichting Indisch Erfgoed)
“Was Batavia de parel aan de kroon van de VOC?”
In 1612 stichtte de Verenigde Oost-Indische Compagnie Batavia als haar hoofdstad in Zuidoost Azië. Er werden een kasteel, een stadhuis en kerken, ziekenhuizen en huizen gebouwd voor de snel groeiende bevolking. Er werden grachten gegraven voor regulering van de waterhuishouding. Op straat was het een bont gewemel van Europeanen, Aziaten, Euro-Aziaten, Chinezen en niet te vergeten slaven. Bij vlagen was er sprake van cultuur. Maar groeide Batavia wel uit tot de gedroomde hoofdstad van de Heren Zeventien? Bleven de Bataviase bestuurders hun vaderlandse bewindhebbers trouw? Hoe verhielden zich de Bataviase bewoners onderling? Vragen die doen betwijfelen of Batavia wel de parel aan de Compagnieskroon was.
Dinsdag 2 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• Drs. Frederik Erens (lid Stichting Indisch Erfgoed)
“De grondleggers van de Republiek Indonesië”
Soekarno, Hatta, Sjahrir. Wie waren deze Indonesische leiders. Sjahrir, westers georiënteerd intellectueel, nationalist maar vooral sociaal democraat met een diep geworteld fatsoen. Hatta, eveneens een westers georiënteerde intellectueel, scherp analist, burgerlijk. Soekarno, idealist vol zelfvertrouwen, innemend, ijdel, erudiet. Meeslepend spreker, fabuleus geheugen, onnavolgbaar in zijn handelen. Pramoedja Ananta Toer zei over hem: “He gave unity to Indonesia, dignity to the downtrodden and anxiety to the powerful, which finally brought him down”.
Woensdag 3 juli
14:30 uur
Vrij entree
Vertelling door:
• Inge de Vries-Klein (lid Stichting Indisch Erfgoed)
“Repatrianten aan het woord”.
Inge de Vries vertelt aan de hand van haar schilderijenreeks “Indische dromen: twee werelden, één ziel” het verhaal van haar repatriëring. Haar Indische roots waren het thema van haar afstudeerproject van de opleiding Schilderen aan de Vrije Academie. De schilderijen vormden voor haar het begin van een ontdekkingsreis naar haar Indische geschiedenis die tot dan toe op de achtergrond was gebleven. Haar dierbare herinneringen zoals het afscheid van haar geboorteland, haar familieband, zoekend naar haar identiteit en haar toekomstverwachtingen in het westen heeft zij in een vijftal schilderijen opgeslagen om nooit meer te vergeten.
Woensdag 3 juli
20:00-20.30 uur
Vrij entree
Lezing door:
• Heri Latief
“Inburgeren in Nederland”.
Zelf heeft Heri Latief een inburgeringscursus gedaan na 20 jaar in Nederland te zijn en kan daar boeiend en kritisch over vertellen. Ook kijkt hij daarbij naar de verschillende bevolkingsgroepen en constateert dat Indonesiërs/Molukkers door de politiek niet anders worden beschouwd dan bijvoorbeeld Turken/Marokkanen.
Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met de vereniging Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) Apeldoorn.
Vrijdag 5 juli
14:30 uur
Vrij entree
Sidonie Mossink-RefugeWorkshop geleid door:
• Sidonie Refuge & Sandra Kneefel (leden Stichting Indisch Erfgoed)
“Oosterse Kruiden”
…. in de keuken, …
tegen kwalen, …
om te masseren, …
Zaterdag 6 juli
14:15-17:30 uur
Entree: € 8,50
Een film van Josua Oppenheimer in Podium Theater Gigant
“The Act of Killing” ()
Inleiding en nabespreking door:
• Frans Sulilatu (bestuurslid Stichting Indisch Erfgoed)
De film/documentaire gaat over geschiedenis, maar toont ook een duistere zijde van de Indonesische samenleving die nog steeds relevant is: massahysterie. ‘The act of killing’ is een schokkende film. De film gaat over de jacht op communisten in de jaren 1965-66 onder het bewind van Suharto. De moordenaars van toen spelen in de film zichzelf, maar hoe diep ze ook graven, een echt antwoord waarom ze deden wat ze deden geven ze niet. Indonesië-expert Schwarz noemt dit “the beast within”. En nog steeds dient men te waken dat het beest niet opnieuw de kop opsteekt. Voorbeelden te over, Ruanda, Burundi, Congo. In Indonesië is de film alleen te zien op verzoek.
Zondag 7 juli
14:30-16:00 uur
Vrij entree
Workshop door:
• Aafke de Jong (lid Stichting Indisch Erfgoed)
“Balinese dans”.
“Vingers als wuivende palmbladeren en ogen als een tijger, die plotsklaps uit zijn slaap wordt gewekt.”
Binnen korte tijd leer je een eenvoudige Balinese dans, die wordt uitgevoerd op gamelan-muziek. De nadruk ligt op de basishouding, enkele sierlijke hand- en armbewegingen, maar ook op de mimiek en natuurlijk verschillende manieren van voortbewegen. Ook wordt kennis gemaakt met de achtergrond van de Balinese dans, de kostuums en de betekenis van de bewegingen. Kledingadvies: tijdens de workshop krijg je een kain of kamben te leen, een geweven of gebatikte doek die je om je heupen draagt. Het is daarom het prettigst als je een legging of maillot aan hebt. Verder dansen we, afhankelijk van de vloer, op blote voeten of sokken. De workshop is voor iedereen vanaf 7 jaar.
Maandag 8 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• Jos Tomasowa
“Pattimura”
Pattimura – zijn eigenlijke naam was Thomas Matulesia – was een Ambonese christen die na zijn ontslag uit het Britse leger in 1817 door zijn volk uitgekozen werd om aanvoerder te worden in de strijd tegen de terugkeer van de Nederlanders op de Molukken. Na vele overwinningen werd hij ten slotte verslagen. Zijn strijd staat bekend als de grootste opstand tegen de Nederlanders in de Molukse geschiedenis. Officieel is hij in Indonesië uitgeroepen tot één van de Indonesische volkshelden. Jos Tomasowa is auteur van de roman “Kinderen van de Paradijsvogel” die grotendeels gebaseerd is op Pattimura.
Dinsdag 9 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• Jan Willem Udo (VRZA, Vereniging van Radio Zendamateurs)
“Het VRZA-Malabar-Radio Kootwijk project 2013”
Op 5 mei 2013 was het precies 90 jaar geleden dat de radiotelegrafieverbinding tussen Malabar (Bandoeng NOI) en Radio Kootwijk officieel werd geopend. Dit werd in Indonesië en Radio Kootwijk herdacht door op zondag 5 mei jl., opnieuw een radiotelegrafieverbinding te maken vanuit de historische locaties. Het vormde tevens aanleiding voor het maken van twee diafilms (elk 9 minuten) over de geschiedenis van de Radiostations Malabar en Radio Kootwijk.
Woensdag 10 juli
19:30-20:30 uur
Entree € 5,00
Lezing door:
• Huub Ummels(Vereniging Oud Apeldoorn)
“Apeldoorn tussen 1950-1960”
Lezing door:
• Ralph Kneefel (voorzitter Stichting Indisch Erfgoed)
“De komst van Indische Nederlanders naar Apeldoorn tussen 1950 en 1960”
Donderdag 11 juli
14:30-17:00 uur
Vrij entree
Workshop door:
• Shelly Lapré
“Reiskoffers uit Nederlands-Indië”
Shelly Lapré verhaalt over haar (voor)ouders, die zijn verbeeld in originele reis- en hutkoffers uit Nederlands-Indië. Zo is de oude reiskoffer, die gebruikt werd door haar moeder tijdens de bootreis vanuit Nederlands-Indië naar Nederland in 1950 tot een kunstwerk bewerkt met antieke batikstoffen en nostalgische oude familiefoto’s. Het is als een soort klankkast van herinneringen aan het leven van haar familie in Nederlands-Indië. Tijdens de workshop geeft zij een performance en korte lezing over haar familieverhaal in Nederlands-Indië.
Maandag 15 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• Peter H.J. Holsbergen
“De Tabakscultuur in Deli Sumatra’s Oostkust”
Peter Holsbergen is één van de laatst levende Nederlandse tabaksplanters op Noord-Sumatra. Hij spreekt over zijn ervaringen in de periode 1950-1958 in Deli.
Dinsdag 16 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• drs. Aafke de Jong (lid Stichting Indisch Erfgoed)
“Sekala en Niskala : Balinese religie en offerandes”
Zichtbare uiting van een onzichtbare wereld. Het maken en brengen van offerandes is een dagelijkse bezigheid van vooral Balinese vrouwen. Tijdens de vele ceremonies op het Hindoeïstische eiland zijn offerandes onmisbaar. Maar waarom worden ze eigenlijk gemaakt? Wat symboliseren ze en van welke materialen worden ze gemaakt? Is er ook ruimte voor creativiteit van de makers? Deze lezing neemt je mee naar de kleurrijke en veelvormige tastbare uitingen van een onzichtbare wereld.
Woensdag 17 juli
19:30-20:30 uur
Entree: € 5,00
Lezing door:
• Kees Kommer
“Onvervuld Moluks verlangen: wat gebeurde er in de jaren 70′?”
Niet waargemaakte beloftes, stateloos, status loos, … Tijdens deze lezing komen onder andere ter sprake: de visie van de overheid met betrekking tot het besluit in te grijpen bij De Punt en het bezoek (op uitnodiging van een overlevende van de actie bij De Punt) aan het collectieve graf in Assen van de gesneuvelde actievoerders.
Donderdag 18 juli
14:30-17:00 uur
Vrij entree
Boy Witterland“Bezoekers aan het woord” I
Gastheer:
• Boy Witterland (lid Stichting Indisch Erfgoed)
Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen de gelegenheid hun verhaal te vertellen.
Vrijdag 19 juli
14:30-17:00 uur
Vrij entree
George C. van Hoogeveen“Bezoekers aan het woord” II
Gastheer:
• George van Hoogeveen (lid Stichting Indisch Erfgoed)
Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen de gelegenheid hun verhaal te vertellen.
Zaterdag 20 juli Afsluiting Apeldoornse Indische zomer 2013

 

Algemene Informatie
Openingstijden Tentoonstelling “Indisch Erfgoed Apeldoorn” in het ACEC gebouw Apeldoorn, Roggestraat 44 in Apeldoorn: van woensdag tot en met zondag van 12:00-17:30 uur.
Bezoek tentoonstelling en workshops van 1 juli t/m 20 juli 2013: vrij entree.
Lezingen: aanvang 19:30 uur (zie overzicht); entree: € 5,00.
Bijwonen film Gigant: aanvang 14:15 uur. Entree € 8,50 (kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van Gigant).
Podium & Filmtheater Gigant: Nieuwstraat 377, Apeldoorn.

 

Inge de Vries-Klein - Indische dromen: twee werelden, één ziel

Inge de Vries-Klein – Indische dromen: twee werelden, één ziel

 


 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn