Op zaterdag 14 september 2013 worden op de begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn de militairen herdacht, die tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië, Indonesië en later in Nederlands Nieuw-Guinea en Korea zijn gevallen.

In totaal zijn dat 38 jonge mannen, allen ingezetenen van Apeldoorn.

 

herdenking20130914Het Indië-monument is hier 15 jaar geleden gekomen dankzij de inspanningen van de heren Oosterhof en Venema uit Apeldoorn. De gedenksteen voor de parachutistendominee Herbert Timens (zie kader hieronder), die in 1951 in Korea werd gedood, werd bijna 12 jaar geleden hier geplaatst.

 

De herdenking, die in de laatste drie jaren door de veteranen Van der Beek en Heemsbergen werd geleid, wordt vanaf dit jaar georganiseerd en uitgevoerd door de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn.

 

Bij deze herdenking zijn, naast een aantal civiele en militaire autoriteiten, ook vertegenwoordigers van de navolgende organisaties aanwezig: De VOKS (Vereniging Oud-Korea Strijders, Bond van Wapenbroeders en VOMI (Vereniging van Oud-Militairen Nederlands-Indië).
De Heuvellaanschool heeft beide monumenten geadopteerd. Voorafgaande aan deze plechtigheid heeft een ervaren Indië-veteraan, de heer Peter Holsbergen uit Vaassen, aan de leerlingen van Groep 8 voorlichting gegeven.

De leerlingen zijn voor deze plechtigheid gekleed in speciale t-shirts, en laten na de kranslegging ballonnen los, waaraan kaartjes zijn bevestigd met informatie over een interessante prijsvraag.
De vinder van een ballon kan met het kaartje meedingen naar een aantal prijzen.

 

De ceremonie wordt muzikaal ondersteund door het Trompetterskorps der Koninklijke Marechaussee.

De plechtigheid begint om 14:00 uur.

 

Krantenbericht van 13 februari 1951:
“Op de avond van 12 februari 1951 gebeurde het. Een twintigtal Chinezen, gekleed in Amerikaanse uniformen, braken door de linie en overvielen de commandopost van het Nederlandse detachement. Tijdens die actie sneuvelden een overste, een kapitein, een korporaal, een soldaat en een geestelijk verzorger …”

 

Locatie: Begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn
Datum: zaterdag 14 september 2013
Ontvangst: vanaf 13:30 uur
Aanvang: 14:00 uur


 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn