In overleg met de veteranenorganisaties in Apeldoorn heeft Stichting Indisch Erfgoed aangeboden vanaf 2013 de herdenking te organiseren van 38 Apeldoornse gevallenen tijdens en na de Politionele Acties in het voormalige Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea.

Herdenking Apeldoornse gevallenen 2013
Op de begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn staan twee gedenkstenen voor de jonge mannen die duizenden kilometers hier vandaan in vreemde grond werden begraven.
De Apeldoornse veteranen hebben hier 15 jaar geleden een gedenksteen voor deze gevallenen opgericht. In 2001 werd er een tweede monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Apeldoornse kapitein-dominee Herbert Timens (1920-1951), die tijdens een overval door Chinezen op de commandopost van Overste Den Ouden met enkele anderen werd gedood.

 

Herdenking Apeldoornse gevallenen 2013
Ondanks de zeer slechte weersvoorspelling begon de ceremonie om 14 uur, waarbij er voor de aanwezigen plaats was onder een grote tent. Wonder boven wonder bleef het anderhalf uur droog.
Voor bijzondere handelingen zorgden geüniformeerde Marechaussees, die met hun fraaie uniformen voor een bijzonder cachet zorgden. Zij konden worden ingezet vanwege de goede relaties met de Apeldoornse Koninklijke Marechaussee.

 

Ralph R. Kneefel

Ralph Kneefel

Voorzitter Ralph Kneefel benadrukte in zijn toespraak het grote belang van vrede en de noodzaak deze aan volgende generaties door te geven. Onder de toehoorders bevonden zich 23 leerlingen van de Heuvellaanschool te Apeldoorn, die de monumenten jaren geleden hebben geadopteerd.
Deze leerlingen waren gekleed in speciale T-shirts met het logo van de vrede. Zij lazen de gedichten voor die ze daags tevoren op school hadden gemaakt. Een week daarvoor had een ervaren Indië – veteraan (87) voorlichting op school gegeven en de kinderen van uitgebreide informatie en literatuur voorzien. Zij maakten een gemotiveerde en gedisciplineerde indruk.

 

Vervolgens hield Luchtmacht predikant b.d. A.A. Schiebaan een indrukwekkende toespraak over de geschiedenis en de omstandigheden waaronder de gesneuvelde militairen hadden gevochten. Hij gaf ook aandacht aan het dubbele gevoel en frustratie die veel veteranen hebben bij het recente regeringsbesluit, om aan de weduwen van de Indonesische vrijheidsstrijders excuses en geld aan te bieden.

 

Herdenking Apeldoornse gevallenen 2013

 

Na de kranslegging lieten de 23 leerlingen kleurige ballonnen opstijgen, waaraan kaartjes waren bevestigd. Daarmee konden de vinders meedingen naar een aantal prijzen zoals bijv. een stripboek over het einde van de Indische koloniale periode.

 

George C. van Hoogeveen

George van Hoogeveen

Er was grote belangstelling voor de herdenking. Aanwezig waren de huidige en vorige burgemeester van Apeldoorn, diverse civiele en militaire autoriteiten, evenals vertegenwoordigers van diverse veteranenorganisaties. Er was zelfs een 89-jarige veteraan bij die als piloot in 1946 de Nederlandse troepen tijdens de politionele acties had ondersteund.
Na afloop van het defilé was er een gezellig samenzijn , waarbij iedere volwassene zich over een leerling ontfermde. Alle leerlingen en diverse vrijwilligers kregen als geschenk een boek: De lange Weg geschreven door de veteraan Roelf Spreeuwers(86). Het boek gaat over de strijd op Oost-Java.

 

De schrijver zelf heeft de 50 boeken kosteloos voor dit doel beschikbaar gesteld.
Wij kunnen terugzien op een geslaagde herdenking waarvan de organisatie met militaire precisie was uitgevoerd.

 

George van Hoogeveen (ceremoniemeester)


Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn