Voor de Themazondagen 2019-2020 hebben de stichtingen Klein Bronbeek, Indisch Erfgoed en Kumpulan in samenwerking met Museum Bronbeek het jaarthema ’75 jaar bevrijding’ gekozen. Op 22 maart 2020 vindt de vierde en laatste Themazondag van deze reeks plaats.

 

Themazondag 22 maart ‘Wederopbouw en zorg’

Hoe wordt in Nederland en Indonesië omgegaan met gezondheidsproblemen bij het ouder worden? Traumatische herinneringen kunnen verwarring, angst en verdriet veroorzaken. Dan is er bij zowel de oudere als de jongere generatie behoefte aan professionele hulp. Als men niet (meer) tot verbale communicatie in staat is, kan muziek uitkomst bieden. De zorg voor Indische en Molukse ouderen vraagt om een cultuurspecifieke benadering.

 

 

Programma

10.00 – 11.00    Ontvangst met koffie of thee en spekkoek

11.00 – 11.05    Opening door dagvoorzitter George van Hoogeveen

11.05 – 11.35    Bertine Mitima-Verloop: Traumaverwerking vanuit onderzoek en praktijk

11.35 – 12.05    Magda Wallenburg: Cultuurspecifieke zorg

12.05 – 14.00    pauze met Indisch lunchbuffet

14.00 – 14.30    Monique van Bruggen-Rufi: De kracht van muziek in de zorg voor Indische en Molukse ouderen

14.30 – 15.00    Alex Holsbergen: Gezondheidszorg in Indonesië

15.00                 Afsluiting door dagvoorzitter George van Hoogeveen

 

 

Sprekers

 

Bertine Mitima-Verloop is psycholoog en werkt als beleidsonderzoeker bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. In de afgelopen jaren werkte zij in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei mee aan een multidisciplinair onderzoek naar rituelen rondom herdenken en vieren. Daarnaast is zij betrokken bij diverse andere projecten waarbij de psychosociale doorwerking van oorlog centraal staat. In haar promotieonderzoek richt ze zich op de vraag of (collectief) herdenken bijdraagt aan verwerking van verlies en ingrijpende gebeurtenissen. Bertine volgde een master Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ook voor haar promotietraject is zij verbonden aan deze universiteit.

 

 

Samenvatting 

Bij het ouder worden kunnen traumatische herinneringen aan de oorlog opspelen. Voor sommigen is dit zo heftig dat zij hiervoor professionele hulp zoeken. Tot op de dag van vandaag ontvangen ouderen die de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië hebben meegemaakt traumatherapie bij ARQ Centrum’45. De oorlog werkt ook door in volgende generaties. In haar lezing verbindt Bertine wetenschappelijk onderzoek naar traumabehandeling met de praktijk. Vanuit haar expertise op het gebied van herdenken maakt zij ook een link tussen behandeling en hoe (collectief) herdenken kan bijdragen aan de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

 

 

Magda Wallenburg is afgestudeerd als zorgethicus en werkzaam als spiritueel begeleider en cultuurbewaker bij Woonzorg Raffy, een zorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen. Meer dan 25 jaar ervaring in het werken met Indische en Molukse ouderen en diverse studies heeft een hoeveelheid kennis opgeleverd over hoe wel en hoe niet om te gaan met deze doelgroep. Ze is voorzitter van de Stichting Arjati, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het Indisch Cultureel Erfgoed in Breda e.o. met als twee grootste projecten: de Indië Herdenking in Breda op 15 Augustus en de openstelling van het Indisch Museum, waar geschiedenis tot leven komt.

 

 

 

Samenvatting

‘Oud worden is een zegen, oud zijn is een ramp’ zegt een 96-jarige Indische man, die niet meer voor zichzelf kan zorgen. Een leven lang zichzelf staande kunnen houden en nu toch afhankelijk. Hoe zorgen we ervoor dat deze man afhankelijk oud worden niet als een ramp ervaart? Bij het zorgen voor Indische en Molukse ouderen vraagt  dit om een extra inspanning, want kent de ‘ander’ hun verhaal, hun cultuur en hun geschiedenis? Kennis hiervan is van belang om aan te kunnen sluiten bij de wensen van Indische en Molukse ouderen. Sterker uitgedrukt noodzakelijk om cultuurspecifieke zorg te kunnen geven.

 

 

Monique van Bruggen-Rufi is muziektherapeut, gitarist, docent en onderzoeker. Zij heeft in 2005 een muziektherapie-methodiek ontwikkeld waarin de specifieke hulpvraag van Indische en Molukse ouderen centraal staat. De cultuur van deze ouderen en de context waarin zij geleefd hebben in het voormalig Nederlands-Indië, is leidend geweest voor de methodiek. Monique is als senior beleidsadviseur werkzaam bij Pelita, onder wiens paraplu zij voornamelijk bezig is om muziek zo breed mogelijk in te zetten in de zorg voor Indische en Molukse ouderen. Hiertoe geeft ze trainingen aan mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgmedewerkers. Daarnaast doceert zij aan de opleiding Muziektherapie van het Conservatorium in Enschede.

 

 

 

Samenvatting

Wanneer mensen niet (meer) in staat zijn om verbaal te communiceren, wordt de hulpverlening beperkt. Juist dán blijkt de inzet van muziek een grote meerwaarde te hebben in de zorg voor Indische en Molukse ouderen. Hun leven is door een aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen flink getekend. Met het ouder worden kan dit traumatische verleden weer in alle hevigheid gaan opspelen. Dit uit zich veelal in momenten van grote verwarring, angst en verdriet. Mensen die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen, hebben vier keer meer kans om te gaan dementeren. Maar ook de volgende generaties kunnen belast zijn met het (traumatische) verleden van hun ouders.

 

 

Alex Holsbergen stapte na enkele jaren studie Chinese talen en culturen over naar Culturele antropologie, specialisatie Zuidoost-Azië en methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Daarna studeerde hij Hogere bedrijfskunde. Hij was voor een ingenieursbureau werkzaam in onder andere Gabon (Afrika). Nadien was hij manager in de IT; eind jaren negentig als eigen ondernemer. In 2004 zette hij zijn eerste stappen in de gezondheidszorg en werd mede-eigenaar/directeur van BMA BV (IT zorgdomein verloskunde). In januari 2010 maakte Holsbergen een oriënterend werkbezoek naar Indonesië. In 2018 richtte hij met twee partners IDBH Senso BV op, met dependance in Jakarta, inzake gezondheidszorg in Indonesië. Holsbergen is voorzitter van de Task Force Health Care Indonesia, het platform voor internationale samenwerking van Nederlandse Life Sciences & Health organisaties met specifieke focus op Indonesië.

 

Samenvatting

In zijn bijdrage gaat Alex Holsbergen in op de gezondheidszorg in Indonesië. Deze sector ondergaat momenteel evenals in vele andere sectoren een enorme transformatie. Die wordt niet alleen veroorzaakt door digitale transitie in de wijze waarop de zorg wordt gevraagd, geleverd en gefinancierd maar ook door diverse grote trends, niet in de laatste plaats door invoering van de National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) in 2014. Holsbergen besluit zijn bijdrage over de activiteiten van de Nederlandse Life Sciences- en Health-sector in Indonesië, de handelsmissie deze maand 2020 en met zijn persoonlijke activiteiten in Indonesië.

 

 

Dagvoorzitter

George van Hoogeveen was beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en is vanwege zijn inzet in de oorlog in het voormalige Joegoslavië ook veteraan. Hij is op vijftienjarige leeftijd vanuit Indonesië naar Nederland teruggekeerd, en heeft de Bersiapperiode bewust meegemaakt. Op latere leeftijd begon hij zich bezig te houden met zijn Nederlands-Indische roots en de geschiedenis van het KNIL. Zijn grootvader heeft van 1890 tot 1924 als militair in dit leger op vele posten in de archipel gediend.

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma

Dagprogramma 22-03-2020 ‘Wederopbouw en zorg’

 

Plaats en tijd

De Themazondag ‘Wederopbouw en zorg’ vindt van 11.00 uur tot 15.00 uur plaats in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op het Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem (n.b. navigatie: Velperweg 153).

Ontvangst vanaf 10.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur.

 

Toegang

  • De toegangsprijs voor 1 dagprogramma is € 29,50 p.p. inclusief koffie of thee met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie.
  • De entreebewijzen zijn te bestellen via deze link op de website van Reünie en Congrescentrum Kumpulan.
  • Er zijn 250 plaatsen beschikbaar.
  • Vrij parkeren op eigen terrein.
  • Honden zijn niet toegestaan.

 

Seizoen 2020-2021

Graag attenderen wij u op de data voor het volgende seizoen:

  • 15 november 2020
  • 24 januari 2021
  • 21 februari 2021
  • 21 maart 2021

 

Uw ideeën voor nieuwe onderwerpen worden zoals altijd zeer gewaardeerd. U kunt die mailen of onderstaand contactformulier invullen

 

Meer weten?

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn