In deze door OKW Apeldoorn georganiseerde cursus geeft Frederik Erens een overzicht van de lange weg van een Nederlandse kolonie naar de onafhankelijke staat Indonesië.

 

De VOC bouwde vanaf 1602 vanuit Batavia in Zuidoost Azië aan haar handelsimperium. In de negentiende en vroeg-twintigste eeuw werd het centrale vaderlandse gezag over de hele archipel uitgebreid. Het ingevoerde cultuurstelsel in 1830 bleek een zeer omstreden systeem te zijn, en vanaf 1901 werd besloten via de ‘ethische politiek’ een ereschuld in te lossen. Volgens de weg der geleidelijkheid moest de bevolking van Nederlands-Indië rijp worden gemaakt voor zelfstandigheid, liefst met een blijvende band met Nederland.

 

Het volksonderwijs en de opkomst van een op westerse leest opgeleide Indonesische elite gaf een krachtige impuls aan de Indonesische nationalistische beweging. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd zeer uiteenlopend gedacht over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Indonesië.

 

Het proces van dekolonisatie kwam in een radicale stoomversnelling als gevolg van de Japanse bezetting. In deze cursus worden ook vergelijkingen getrokken met het dekolonisatieproces in Azië door andere koloniale mogendheden zoals de Britten, Fransen en Amerikanen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de multiculturele samenleving van voormalig Nederlands-Indië; de naoorlogse opvang in Nederland van de repatrianten; de koloniale architectuur en infrastructuur en hoe men heden ten dage terugkijkt op het koloniale verleden.

 

Cursusdata en tijdstip: dinsdag 10, 17 en 24 november en 1, 8 en 15 december 13:30-15.30 uur

 

Locatie: De Groene Hoven, zaal 1; Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn

 

Kosten: € 75,00 voor OKW-leden en € 95,00 voor niet-leden

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de website van OKW Apeldoorn

 

bron foto’s: Peter van Dongen en Nationaal Archief

 

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn