Bericht van annulering Themazondagen seizoen 2020-2021

 

 

Beste bezoekers van onze Themazondagen,

 

Wij hopen dat u deze periode  in goede gezondheid doormaakt. Mocht het u tegenzitten dan wensen wij veel sterkte voor uzelf, uw familie en overige dierbaren.

 

Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen heeft Nederland opnieuw te maken met een gedeeltelijke lockdown. Tijdens de persconferentie op 13 oktober jl. maakte minister-president Mark Rutte een achttal maatregelen voor de komende vier weken bekend, met mogelijke tussentijdse bijstelling na twee weken. Voor de Themazondagen geldt dat de horeca is gesloten (dus ook restaurant Kumpulan); dat maximaal 30 personen evenementen mogen bijwonen (een Themazondag is een evenement); dat reizen slechts mogelijk is mits noodzakelijk. Het is de vraag of deze maatregelen voor een laatste keer zullen moeten worden genomen.

 

De complete persconferentie op 13 oktober kunt u hier bekijken

 

Voorlopig is het ook nog onduidelijk wanneer het vaccin tegen Covid-19 beschikbaar zal zijn. Mogelijk zal dat  pas in voorjaar 2021 zijn. Er is een prognose dat het vaccin voor iedereen pas in het tweede en derde kwartaal beschikbaar zal zijn.

 

Al met al zijn de gevolgen van corona en de effecten ervan op de lange termijn onbekend. Juist deze onduidelijkheden hebben de organisatie doen besluiten om de Themazondagen in voorjaar 2021 te laten vervallen. Hopelijk kunnen we in het najaar 2021 de draad oppakken.

 

Uitgebreide achtergrondinformatie over de annulering leest u in bijgaande Annulering seizoen 2020-2021.

Meer informatie over de Maand van de Geschiedenis treft u in de Nieuwsbrief Maand van de Geschiedenis_oktober 2020 aan.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u onderstaand antwoordformulier invullen.

 

Voor nu wensen wij u veel sterkte de komende tijd en hopen dat u gezond blijft.

 

Hartelijke groeten namens het organisatieteam van de Themazondagen,

 

J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek

Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed

 

 

Foto Ingrid Kockx

 

 

 

 

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn