Tijdens het Historisch Café Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos op 2 april 2021 is Frederik Erens van de Stichting Indisch Erfgoed is een van de sprekers.

 

 

Frederik Erens – Berg en Bos & de Tweede Wereldoorlog

De presentatie gaat over de wijk Berg en Bos tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een rustige en betrekkelijk afgelegen wijk in het groen, die in de oorlogsjaren steeds meer te verstouwen kreeg: Jodenvervolging, inkwartiering en vestiging van verschillende bestuursinstanties uit Den Haag. Een wijk die in 1943 nog ternauwernood ontsnapte aan een vliegramp, maar in 1946 alsnog hard werd getroffen. Deze lezing reconstrueert de meest turbulente periode uit het bestaan van de wijk.

 

Andere sprekers zijn:

 

Alex Donswijk – De vijf villa’s van Wils

De oorsprong van de wijk Berg en Bos is nauw verbonden met de Antwerpse koopman J.C. Wils. De gronden aan de Westkant van Apeldoorn waren rond 1845 een kaal terrein dat schaars begroeid was met heide. Nadat Wils grote stukken grond had opgekocht, veranderde het aanzien van dit gebied door de aanplant van dennenbomen. Wils liet ook een 5-tal villa’s bouwen. Zij waren allen gelegen aan de Soerenseweg. Deze lezing gaat in woord en beeld over met name deze 5 villa’s die in feite de eerste bebouwing waren. Waar stonden zij en bestaan zij nog?

 

En verder…..

Arjan Speelman geeft een korte toelichting op het boek dat in het kader van de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ binnenkort wordt uitgebracht. Daarnaast is er het alom bekende nieuwsblok waarin een (digitale) activiteit bij het publiek onder de aandacht gebracht kan worden, en natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur Carin Reinders niet.

 

Historisch Café

Tijdens deze eerste online bijeenkomst van het Historisch Café staat de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ centraal. De ‘Atlas van Apeldoorn’ is een samenwerking tussen CODA en leden van het Erfgoedplatform waaronder de Stichting Indisch Erfgoed, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners waarin jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers wordt gezet. Dit jaar is dat de Apeldoornse wijk Berg en Bos. Deze wijk stond oorspronkelijk vorig jaar op de planning, maar die editie kon vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus helaas niet doorgaan.

 

Aanmelden

Omdat CODA conform de richtlijnen van het RIVM gesloten is, vindt het Historisch Café dit keer online – via Zoom – plaats. Aanmelden via deze link .

Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging (link) voor een Zoom-meeting. U hoeft geen account aan te maken om deel te nemen, wel moet u het programma Zoom installeren op uw laptop, computer of telefoon. Wanneer u de uitnodiging ontvangen heeft, klikt u op de link en wordt u door Zoom gevraagd het programma te installeren. Dit kunt u direct na ontvangst doen, maar eventueel ook op de dag zelf; het installeren duurt overigens een paar minuten.

 

 

Villa Seyss Inquart Loolaan 554 Apeldoorn (CODA Beeldbank GA-006798)

Villa Seyss Inquart Loolaan 554 Apeldoorn (CODA Beeldbank GA-006798)

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn