Op 7 augustus wordt de tentoonstelling ‘In twee werelden. 70 jaar Molukkers in Nederland’ om 14.30 uur in het auditorium van CODA Apeldoorn geopend. Na de openingswoorden van Stefan Rutten (archivaris CODA) en Sunita Biharie (wethouder werk & inkomen, welzijn en sport gemeente Apeldoorn) volgen twee korte lezingen door dr. Elias Rinsampessy (bestuursvoorzitter Stichting Muhabbat) en Marvin Putuhena MA (jurist Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, commissie- en bestuurslid D66 Culemborg).

 

 

Elias Rinsampessy: Saudara Bersaudara :Molukse identiteit in processen van cultuurverandering

In zijn lezing zal dr. Elias Rinsampessy aandacht besteden aan de ontwikkeling van de Molukse identiteit onder vier generaties Molukkers in Nederland bij hun participatie en emancipatie in de Nederlandse multiculturele samenleving.

In zijn inleiding gaat Rinsampessy in op de stelling van de Franse filosoof Descartes ‘Ik denk dus ik besta/dus ik ben’. Waarna hij deze stelling zal toepassen op de ontwikkeling van de Molukse identiteit in de Nederlandse samenleving. Ook gaat hij in op de betekenis van het begrip  Saudara Bersaudara: ‘Ik ben, omdat wij er zijn’ en op ‘Ale Rasa, Beta Rasa; Beta Rasa’ (Wat jij voelt, voel ik ook).

Aan de hand van enkele typologieën legt hij de verschillende culturele- en sociale- contexten van vier generaties Molukkers uit, en welke betekenis de Molukse identiteit heeft op deze generaties.

Voorts schetst hij de ontwikkelingen binnen de gemengde huwelijken en gemengde relaties van Molukkers in Nederland.

Tot slot bespreekt hij de betekenis van de Molukse identiteit voor de derde en vierde generatie Molukkers bij hun participatie in de Nederlandse multiculturele samenleving.

 

 

elias-rinsampessy-marvin-putuhena

 

Marvin Putuhena: Niet ver gebleven, ondanks van ver gekomen

Marcus Garvey zei ooit: “A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots”. In deze lezing neem Putuhena zijn toehoorders mee hoe zijn zoektocht naar zijn Molukse roots ertoe heeft geleid dat hij rechten ging studeren, wil opkomen voor maatschappelijke vraagstukken en hoe zijn Moluks-zijn een rol speelt voor wie hij nu is. Dit doet hij door terug te kijken op het verleden, stil te staan bij het heden en vooruit te kijken naar de toekomst.

 

Uitgelichte afbeelding (foto Ed Leatemia)

 

Vanaf 11 t/m 28 augustus organiseren de stichtingen Muhabbat en Indisch Erfgoed het parallelprogramma Moluks & Indisch 2.0 met films in Gigant en lezingen en workshops in ACEC. Entree gratis uitgezonderd de films in Gigant.

Zie bijgaand programmaoverzicht.

 

logo-moluks & indisch 2.0

 

Flyer Moluks & Indisch 2.0_11 tot en met 28 augustus 2022

 

 

Zie ook de agenda van CODA voor de tentoonstelling en Moluks & Indisch 2.0.

 

Heeft u vragen, vul dan bijgaand contactformulier in. Alvast veel dank!

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn