Vaak getuigen door de tijd krom getrokken foto’s van familieherinneringen. De afgebeelde personen vertellen ieder hun eigen verhaal.

 

Zoals op deze huwelijksfoto van een Indo-Europese familie uit 1925. Foto’s en verhalen over de voorbije tijd in een land dat niet meer bestaat, zijn terug te vinden in archieven, bibliotheken, albums of in boeken.

 

 

De Themazondag ‘Familie, de persoonlijke insteek’ zal door de volgende sprekers worden toegelicht:

 

  • Mark Loderichs, bestuurslid van de Stichting Indisch Familie Archief (SIFA), introduceert de stichting en informeert over de op handen zijnde verhuizing van het archief van SIFA naar Museum Bronbeek.
  • Maarten Fornerod, secretaris van de Indische Genealogische Vereniging (IGV), gaat in op de activiteiten van de IGV en op de vele nieuwe ontwikkelingen van deze vereniging.
  • Djodjie Rinsampessy vertelt zijn persoonlijke familieverhaal als aanvulling op zijn onlangs met Guido Abuys verschenen boek Van top tot teen een Molukker. Over vijf generaties in Assen en Drenthe.
  • Philip Dröge verhaalt over zijn familiegeschiedenis zoals hij die heeft beschreven in zijn boek Jakarta, een familiegeschiedenis (2021).

 

U kunt het Dagprogramma 22-01-2023 Familie, de persoonlijke insteek downloaden.

 

De onderwerpen voor de volgende Themazondagen zijn:

  • 19 februari 2023 – Bronbeek 160 jaar.
  • 19 maar 2023 – Wederzijdse beïnvloeding Nederland-Indonesië op onderwijsgebied.
  • 30 april 2023 – Medan, het Parijs van Sumatra.

 

U kunt de kaarten bestellen via de website van de Kumpulan, tab Themazondagen. De toegangsprijs voor een Themazondag bedraagt € 32,50 inclusief koffie met spekkoek bij ontvangst, het Indisch buffet en een consumptie. Een passe-partout krijgt u voor € 105,00.

 

Wij hopen u op 22 januari 2023 weer te mogen ontmoeten!

 

Indien u vragen heeft, vul dan het contactformulier in. U kunt soms een foutmelding krijgen, maar uw vraag valt toch in onze mailbox.

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn