In 2022 heeft de Stichting Indisch Erfgoed de volgende activiteiten verzorgd.

 

Themazondagen Bronbeek

Sinds 2006 is de Stichting Indisch Erfgoed een van de organisatoren van de Themazondagen in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek (Arnhem). Per Themazondag wordt een thema gekozen waarbij Nederlands-Indië/Indonesië door specialisten vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht: geschiedenis, politiek, cultuur, literatuur, wetenschap, economie en techniek. De Themazondagen in seizoen 2021-2022 waren: ‘Krijgsgevangenen in Japan’ (21-11-2021),  ‘Surinaamse Javanen’ (20-03-2022) en ‘Opzoek naar mijn Indische/Molukse identiteit’ (24-04-2022).

 

Themazondag ‘Op zoek naar mijn Indische/Molukse identiteit’ dagvoorzitter Ralph Kneefel en sprekers Jaleesa Latupeirissa, Marvin Putuhena en Kirsten Goote-Vos

 

Indisch & Moluks 2.0 — 70 jaar Molukkers in Nederland – 11 t/m 28 augustus 2022

Na het succes van de Indische & Molukse Zomer in 2019 besloten de Stichting Indisch Erfgoed en haar partner Stichting Muhabbat tot het vervolgprogramma Indisch & Moluks 2.0. Samen met de gemeente Apeldoorn en CODA Apeldoorn organiseerden de beide stichtingen ‘De reizende tentoonstelling: In twee werelden Molukkers in Nederland’. Deze expositie is samengesteld door Media Luna en bestaat uit zes zeecontainers die een impressie geven van de geschiedenis van de Molukkers in Nederlands-Indië en hun overtocht naar en hun definitief verblijf in Nederland.

 

7-augustus-2022-opening-tentoonstelling-70-jaar-molukkers-in-nederland-coda-apeldoorn

Opening ‘De reizende tentoonstelling: In twee werelden Molukkers in Nederland’ (07-08-2022)

 

De containers stonden opgesteld tussen CODA en de ingang van de Parkeergarage Museum. Op 7 augustus 2022 opende wethouder Sunita Biharie de tentoonstelling, die vanaf 11 tot en met 28 augustus op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag was te zien.

Parallel aan deze tentoonstelling presenteerden Indisch Erfgoed en Muhabbat hun eigen programma met films in Gigant, lezingen en workshops in ACEC, waaronder het optreden de zang- en dansgroep Lima Diti uit Cuijk. Indisch en Moluks 2.0 werd feestelijk afgesloten met een optreden van verhalenvertelster Ilse Brinkman van het Apeldoornse Vertelgenootschap met begeleiding van de Indisch-Molukse band Static Line.

 

optreden zang- en dansgroep LimaDiti

Zang- en dansgroep LimaDiti in CODA Apeldoorn (13-08-2022)

 

Muzikaal optreden – Indisch Achtererf – Nederlands Openluchtmuseum

Op 9 juli en 2 september 2022 verzorgden Rob Dijjers en Jos Moal muzikale op uitnodiging van medewerkers van het Indisch Achtererf in het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) programma’s met krontjong en andere Indische muziek.

 

Rob Dijjers en Jos Moal

 

Hoe vrij ben jij?’ – Nederlands Openluchtmuseum – 20 augustus 2028

Tijdens de voorbereidingen van Indisch & Moluks 2.0 werden de stichtingen Indisch Erfgoed en Muhabbat door het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) uitgenodigd om een programma samenstellen in het kader van het jaarthema ‘Hoe vrij ben jij?’. In overleg werd gekozen voor een datum rondom de Nationale Herdenking 15 augustus. Indisch Erfgoed en Muhabbat kregen de beschikking van het Picknickplein en Loods Goes.

Op 20 augustus presenteerden de beide stichtingen hun dagprogramma dat bestond uit optredens van de Cuijkse zang- en dansgroep LimaDiti en The Easten Collection Band. Voorts was de panelententoonstelling over Indische Nederlanders van Indisch Erfgoed te zien en konden de bezoekers de boekenverkoop van Muhabbat bezoeken.

 

Nederlands Openluchtmuseum (20-08-2022)

 

Immaterieel erfgoed – Indisch koken en de Indische rijsttafeltraditie

In de zomer van 2022 volgden Adrienne Zuiderweg (Stichting Indisch Erfgoed), Elias Rinsampessy (Stichting Muhabbat) en Humphrey de la Croix (Samenwerking Erfgoed Rijsttafel) bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de begeleidingsbijeenkomsten voor het schrijven van borgingsplannen voor Indisch en Moluks immaterieel erfgoed namelijk ‘Indisch koken & Indische rijsttafeltraditie’ en ‘Het slurpen van papeda’.

Op 12 november 2022 werd ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland het borgingsplan ‘Indisch koken & de Indische rijsttafeltraditie’ officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het borgingsplan ‘Het slurpen van papeda’ zal op 4 maart 2023 in Nijmegen worden ondertekend.

vl.l.n.r. George van Hoogeveen (adviseur Stichting Indisch Erfgoed), Yael van Hoogeveen, Humphrey de la Croix, Adrienne Zuiderweg en Marco van Baalen (directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) – foto Cojan van Toor

 

Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

Voor de Stichting Indisch Erfgoed is Adrienne Zuiderweg lid van de beoordelingscommissie voor de in 2022 ingestelde Dr. Albert van der Zeijden scriptieprijs voor excellente bachelor- en masterscripties scripties over immaterieel erfgoed.

 

 

In het najaar van 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor de volgende projecten:

100 jaar Malabar Radio Kootwijk

Op 5 mei 1923 werd in Malabar (Bandung, Indonesië) de eerste lange golf radioverbinding met Nederland, met Kootwijk gelegd.

In november 2021 werden de voorbereidingen voor een jubileumprogramma opgestart door Erfgoed Platform Apeldoorn, Stichting Indisch Erfgoed en Vereniging Radio Zendamateurs (VRZA). Nadien hebben de Vereniging Oud Apeldoorn, Stichting Apeldoornse Monumenten, IVN Apeldoorn en Staatsbosbeheer zich hierbij aangesloten. Op 6 mei 2023 zal opnieuw de verbinding Malabar-Kootwijk worden gelegd.

De festiviteiten zullen worden gecombineerd met de Verhalentafel Radio Kootwijk en de Atlas van Apeldoorn over Radio Kootwijk en Gerrits Fles.

 

Nationale Herdenking 15 augustus

Al vanaf 2019 zijn diverse voorbereidende gesprekken met de gemeente Apeldoorn en Stichting Bevrijding ’45 gevoerd voor de organisatie van de Nationale Herdenking 15 augustus in Apeldoorn. Eind 2022 zijn positieve gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Werkgroep Gedenken/Herdenken van de Stichting Bevrijding ’45 de heer Frans de Heus en de beleidsambtenaar Herdenken, herinneren en vieren van de gemeente Apeldoorn mw.drs. Aukje Las.

Het streven is deze herdenking en viering vanaf 2023 een vast herdenkingsonderdeel van de gemeente Apeldoorn te maken.

 

Themazondagen Bronbeek

Voor seizoen 2022-2023 met de volgende onderwerpen:

  • Familie, de persoonlijke insteek (22-01-2023)
  • Bronbeek 160 jaar (19-02-2023)
  • Onderwijs in Nederland en Indonesië (19-03-2023)
  • Medan (30-04-2023)

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn