Op 5 mei 2023 is het 100 jaar geleden dat de eerste lange golfverbinding werd gelegd tussen Malabar, bij Bandung en Radio Kootwijk

 

Op 5 mei 1923 was het een feestelijk dag in het radiostation Malabar bij Bandung.

Nadat een aantal sprekers de technische mogelijkheden van de nieuwe telegrafieverbinding had gememoreerd, verstuurde gouverneur-generaal van Nederlands-Indië mr. Dirck Fock zijn eerste draadloze telegram naar koningin Wilhelmina. Hij opende met de woorden:

 

Uwe Majesteit veroorlove mij bij de openstelling voor het verkeer van het draadloos station op den Malabar dit eerste telegram tot Haar te richten’. Namens de aanwezige leden van de Raad van Indië en vertegenwoordigers van handel, nijverheid en scheepvaart feliciteerde hij uitgebreid de vorstin met deze nieuwe verbinding. Hij sprak hij de wens uit dat ‘Nederland en Indië rechtstreeks en vrij van vreemde inmenging in telegrafisch verkeer treden en beide landen nader tot elkander gebracht worden’ en ‘een nieuw tijdperk van bloei en voorspoed tegemoet gaan.

 

 

Daarna stuurde hij een verkorte versie van dit telegram naar de minister van Koloniën S. de Graaff. Vervolgens onthulde hij de gedenkplaat en drukte op de knoppen waardoor de verbinding tot stand werd gebracht.

 

 

 

Vervolgens toastte het gezelschap op dit technisch hoogstandje.

 

 

Feestelijke bijeenkomst na afloop van de lange golfverbinding. Vooraan in het midden staat gouverneur-generaal D. Fock (alle foto’s: fotograaf onbekend, Collectie Tropenmuseum)

 

Tijdens het Historisch Café op 14 april 2023 geeft Frederik Erens een zijn lezing getiteld ‘100 jaar zendverbindingen met Nederlands-Indië’.

 

Samenvatting

De ‘stem van Radio Kootwijk’ wordt nog altijd gesymboliseerd door de monumentale zwerfkei, waarin beeldhouwer Titus Leeser een roepend gezicht uithakte en de tekst ‘Hallo Bandoeng!’ Waar ging die stem via de eerste officiële radiotelefoonverbinding met het toenmalige Nederlands-Indië naartoe? Historicus Frederik Erens staat in het Historisch Café stil bij zendstation Radio Malabar. Ook belicht hij het belang en het Art Déco stadsbeeld van de stad Bandoeng, dat destijds het ‘Parijs van Java’ werd genoemd.

 

hoofdgebouw Radio Kootwijk

Hoofdgebouw of Gebouw A Radio Kootwijk (collectie CODA)

 

Het Historisch Café ‘De Atlas van Apeldoorn: 100 jaar Radio Kootwijk’ is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn.

Datum: vrijdag 14 april van 17.30 tot 19.00 uur

Locatie: CODA Auditorium, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn

Toegang: gratis.

 

Op 6 mei 2023 wordt het honderdjarig jubileum feestelijk gevierd in Gebouw A in Radio Kootwijk. ’s Middags zal de Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA) een verbinding met Malabar maken. Die middag is voor genodigden. Maar op 7 mei voor alle belangstellenden. Houd de media in de gaten!

 

Heeft u vragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

 

 

 

 

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn