Op 5 juni 2023 sloot de Stichting Indisch Erfgoed de feestelijkheden voor de honderdjarige lange golf radioverbinding van Malabar (Bandung) met Radio Kootwijk af met een bezoek aan de Indonesische ambassade in Den Haag.

 

George van Hoogeveen en Adrienne Zuiderweg werden heel hartelijk ontvangen door ambassadeur Mayerfas en counselor Widiyarso in de zonovergoten serre van de ambassade.

 

Ze overhandigden de oorspronkelijke felicitatietelegrammen van de Nederlandse ambassadeur in Jakarta Lambert Grijns aan zijn Indonesische collega Mayerfas in Den Haag en van de directeur van het Erasmus Huis Yolande Melsert aan counselor Widiyarso. Voor de telegrammen uit Jakarta was het oorspronkelijk telegrampapier gebruikt en was de tekst getikt op een geleende ouderwetse typemachine.

 

Indonesische Ambassade Den Haag – Van links naar rechts: counselor Widiyarso, George van Hoogeveen, ambassadeur Mayerfas en Adrienne Zuiderweg

 

In Jakarta tekent de Nederlandse ambassadeur Lambert Grijns zijn felicitatietelegram voor zijn Indonesische collega Mayerfas

 

Directeur Erasmus Huis Jakarta toont haar felicitatietelegram voor counselor Wididyarso

 

De verbinding tussen Bandung en Radio Kootwijk was gelegd door de Nederlandse Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA) met hun collega’s in Bandung. Aan deze verbinding was een uitgebreide voorbereiding vooraf gegaan met mails en skype in Nederland en Bandung over en weer.

 

Voorbereiding Indonesische zendamateurs in Malabar/Bandung

 

Voorbereiding Radio Kootwijk

 

Voorbereiding Radio Kootwijk

 

 

De laatste voorbereiding

 

Aldus herdacht de Stichting Indisch Erfgoed geheel eigentijds de verzending van het allereerste telegram uit Nederlands-Indië naar Nederland, van gouverneur-generaal Dirk Fock aan Koningin Wilhelmina op 5 mei 1923.

 

Marconist Frits van Dillen

 

Daarom zet de Stichting Indisch Erfgoed allen die aan deze historische verbinding hebben meegewerkt nog eens extra in het zonnetje. Veel dank aan Lambert Grijns, Yolande Melsert, Mayerfas, Widyarso, Ron Goossen, Tomi T. Prakoso, marconist Frits van Dillen, Staatsbosbeheer eigenaar van Gebouw A, Erfgoed Platform Apeldoorn, Vereniging Oud Apeldoorn en Dorpsraad Radio Kootwijk.

 

#HonderdjaarlangegolfradioverbindingMalabarRadioKootwijk #NederlandseAmbassadeJakarta #ErasmusHuisJakarta #IndonesischeAmbassadeDenHaag #VRZA #Staatsbosbeheer #GebouwARadioKootwijk #ErfgoedplatformApeldoorn #VerenigingOudApeldoorn #DorpsraadRadioKootwijk #StichtingIndischErfgoed

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in

 

 

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn