Stichting Indisch Erfgoed, gevestigd te Apeldoorn, stelt zich ten doel de culturele erfenis van het voormalig Nederlands-Indië te behouden, bekendheid te geven en verder te ontwikkelen voor de huidige en volgende generaties. Generaties, die op een of andere wijze een band hebben met het Indische erfgoed, vooral voor degenen in Apeldoorn en omstreken, maar ook van elders.

Stichting Indisch Erfgoed in vergadering (23 oktober 2012)Doelstellingen

  1. Het streven naar het behouden van, bekendheid geven aan en verder ontwikkelen van het cultureel Indische erfgoed in Nederland, Indonesië en het buitenland;
  2. Het verrijken van de kennis, bewustwording en empathie van de huidige en volgende generaties betreffende het cultureel Indische erfgoed;
  3. De wederzijdse overdracht van het cultureel Indische erfgoed;
  4. Het bevorderen van de samenwerking met organisaties in Nederland, Indonesië en het buitenland op het gebied van het cultureel Indische erfgoed;
  5. Het verrichten van al wat dat daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Kernactiviteiten

 

De Stichting Indisch Erfgoed (SIE) stelt zich op als makelaar in Indisch erfgoed. SIE heeft als kernactiviteit meer begrip kweken voor de waarde van het cultureel Indisch erfgoed, het behouden en verder ontwikkelen van het Indisch erfgoed door jaarlijks culturele en educatieve activiteiten te organiseren, waarbij aandacht is voor cultuurbehoud, actuele cultuurontwikkeling en de geschiedenis van het Indisch erfgoed. SIE heeft samenwerkingsverbanden met Stichting Muhabbat, Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Stichting Klein Bronbeek, Venduehuis der Notarissen (Indisch erfgoed in het bijzonder) en Erfgoedplatform Apeldoorn. SIE onderhoudt bestaande contacten en legt nieuwe contacten met zusterorganisaties van andere overzeese culturen die integreren in de Nederlandse samenleving. Op verzoek adviseert SIE bij allerlei vraagstukken die het Indisch erfgoed aangaan. SIE tracht haar doel financieel te verwezenlijken door fondsverwerving en de organisatie van (sponsor-)activiteiten. SIE kent geen beloningsbeleid.

Indisch koken (KIEN)
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn