Stichting Indisch Erfgoed, gevestigd te Apeldoorn, stelt zich ten doel de culturele erfenis van het voormalig Nederlands-Indië te behouden, bekendheid te geven en verder te ontwikkelen voor de huidige en volgende generaties. Generaties, die op een of andere wijze een band hebben met het Indische erfgoed, vooral voor degenen in Apeldoorn en omstreken, maar ook van elders.

Stichting Indisch Erfgoed in vergadering (23 oktober 2012)Doelstellingen

  1. Het streven naar het behouden van, bekendheid geven aan en verder ontwikkelen van het cultureel Indische erfgoed in Nederland, Indonesië en het buitenland;
  2. Het verrijken van de kennis, bewustwording en empathie van de huidige en volgende generaties betreffende het cultureel Indische erfgoed;
  3. De wederzijdse overdracht van het cultureel Indische erfgoed;
  4. Het bevorderen van de samenwerking met organisaties in Nederland, Indonesië en het buitenland op het gebied van het cultureel Indische erfgoed;
  5. Het verrichten van al wat dat daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Kernactiviteiten

De Stichting Indisch Erfgoed wil meer begrip kweken voor de waarde van het cultureel Indische erfgoed en ijvert voor het behoud en verdere ontwikkeling ervan door jaarlijks culturele activiteiten te organiseren van:

  • Nationale en internationale tentoonstellingen over het Indische erfgoed.
  • Culturele activiteiten waar behalve aandacht voor het cultuurbehoud ook aandacht wordt besteed aan de actuele cultuurontwikkeling op het gebied van het Indische erfgoed, maar ook aan de geschiedenis die er aan vooraf ging.

 

De Stichting Indisch Erfgoed werkt samen met de Stichting Muhabbat, het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek en Erfgoedplatform Apeldoorn.

De Stichting Indisch Erfgoed onderhoudt contacten met zusterorganisaties van andere overzeese culturen die integreren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ligt de focus op het aanboren en onderhouden van nieuwe contacten. Daarnaast heeft de stichting zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een orgaan dat op verzoek adviseert bij allerlei vraagstukken die het Indische erfgoed aangaan.

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Social media
Facebook
Twitter
LinkedIn